Chateau Whistler Golf Club

加拿大卑斯省漂亮的球場!
靠近惠斯勒(滑雪勝地);很棒的球場!

夢幻的球場!在這裡打球讓你不想回家....

美的無話可說........


    全站熱搜

    drhungtw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()