DSCN3865.JPG    

『漁樵耕讀』
古時候退休或者是退隱的人,總是會在這四種當中選擇一種,
當做生活的重心;也代表自己的與世無爭跟恬淡自如的心境!


相片169.jpg 

先來讀讀漁樵耕讀的典故:漁樵耕讀的典故

漁是東漢的嚴子陵,他是漢光武帝劉秀的同學,劉秀很賞識他。
劉秀當了皇帝后多次請他做官,都被他拒絕。
嚴子陵一生不仕,隱於浙江桐廬,垂釣終老。

樵則是漢武帝時的大臣朱買臣。
朱買臣出身貧寒,靠賣柴為生,但酷愛讀書。
妻子不堪其窮而改嫁他人,他仍自強不息,熟讀《春秋》、《楚辭》,
後由同鄉推薦,當了漢武帝的中大夫、文學侍臣。

耕所指的是舜在歷山下教民眾耕種的場景。

讀則是講述蘇秦埋頭苦讀的情景。
戰國時縱橫家蘇秦到秦國遊說失敗,為博取功名就發憤讀書,
每天讀書到深夜,每當要打瞌睡時,他就用鐵錐子刺一下大腿來提神。

漁樵耕讀是農耕社會的四業,代表了民間的基本生活方式。
現代人之所以喜歡漁樵耕讀,
應該是對這種田園生活的恣意和淡泊自如的人生境界的嚮往吧。

資料來源:百度


DSCN3853.JPG  

今天來說說『讀』~~~

中國歷史上大多的讀書人都夢想著相同的一件事:

『十年寒窗無人問,一舉成名天下知。』


讀書不是真的喜歡讀書,是想著飛黃騰達!


宋真宗(趙恆)《勵學篇》

富家不用買良田,書中自有千鍾粟;
安居不用架高樓,書中自有黃金屋;
娶妻莫恨無良媒,書中自有顏如玉;
出門莫恨無人隨,書中車馬多如簇;
男兒欲遂平生志,五經勤向窗前讀。


想著書中自有千鍾粟,黃金屋,顏如玉....
這樣子的讀書人自然沒有風骨,就算異族統治,也擔任高官的!


雜感 清 黃景仁

仙佛茫茫兩未成 只知獨夜不平鳴
風逢飄盡悲歌氣 泥絮招來薄倖名
十有九八堪白眼 百無一用是書生
莫因詩卷愁成讖 春鳥秋蟲自作聲


百無一用是書生!只想著做大官的讀書人當然沒路用!


風聲.雨聲.讀書聲.聲聲入耳.
家事.國事.天下事.事事關心.

東林書院門前對聯---明.顧憲成


讀書人要心繫國家大事,不是想著做大官!

如果天下大亂,可以選擇隱居,過著閒雲野鶴的生活!
我們要拒絕同乎流俗,合乎污世!


《中庸》

至誠之道。可以前知。
國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。
禍福將至。善。必先知之。不善。必先知之。故至誠如神。

歸隱山林吧!卷而藏之吧!


論語 述而第七

子 謂 顏 淵 曰 : 「 用 之 則 行 , 舍 之 則 藏 , 惟 我 與 爾 有 是 夫 。 」

泰伯第八

子曰:「篤信好學,守死善道。危邦不人,亂邦不居,天下有道則見,無道則隱。
邦有道,貧且賤焉,恥也,邦無道,富且貴焉,恥也。」

衛靈公第十五

子曰:「直哉史魚!邦有道,如矢;邦有道,如矢。君子哉蘧伯玉!邦有道,則仕;邦無道,則可卷而懷之。」

 

DSCN3857.JPG  


讀讀書,讀自己喜歡的書!

不為功名利祿,只因為喜歡讀書!
各式各樣的書籍都可以悠遊其中!


真的很棒!
快樂童歌---讀書好

讀書好讀書好
讀書不問遲和早
人不讀書好像瞎子
看不到
知識無價學問是寶
讀書好讀書好

讀書好讀書好
讀書不問老和少
人不讀書好像瞎子
看不到
知識無價學問是寶
讀書好讀書好


讀書好讀書好,讀書不問遲和早!
讀書好讀書好!
延伸閱讀:

■『漁樵耕讀』之一

■『漁樵耕讀』之二   

■『漁樵耕讀』之三

 


    全站熱搜

    drhungtw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()